/ registrácia

svet slovenského interiéru

Hľadaný reťazec sa nenašiel
zadajte čo hľadáte a vyberte v ktorej časti stránky
nákupný košík
0 ks / 0,00

Ako to funguje

 

1. Ako zmenšiť fotografie pod 500kB
2. Čo s veľmi vysokým alebo veľmi širokým výrobkom na fotografii
3. Akcie, pridanie výrobku do akcie
4. Výklad, pridanie výrobku do výkladu
5. Kreditový systém
6. Kľúčové slová
7. Pridaná hodnota
8. O štýloch
9. Zmena hesla

 

Ako zmenšiť fotografie pod 500kB

Veľkosť fotiek vkladaných na origimu je z dôvodu šetrenia priestorom obmedzená na 500 kB.
Veľkosť svojej fotografie zistíte jednoducho tak, že vo windowsovom prehliadači na ňu kliknete pravým tlačidlom myši a zvolíte možnosť
„Vlastnosti“.

Názov fotiek nesmie obsahovať medzery, diakritiku, veľké písmená a musí byť vo formáte jpg.

Najjednoduchšie je vlastniť program na úpravu fotografií. Ak takýto program nemáte, zadarmo k používaniu je napríklad program Paint.NET, ktorý si môžete stiahnuť tu:

http://paint-net.en.softonic.com/

Jeho výhodou je, že presne vidíte, v akej veľkosti obrázok ukladáte.

Návod k programu:

1. Po nainštalovaní program otvoríte.

2. Otvoríte v ňom obrázok, ktorý si želáte zmenšiť.

     

3. Keď už obrázok vidíte, zvoľte možnosť „save as“ pre uloženie obrázku.
      

 

4. Vyhľadajte miesto v počítači, kam chcete upravený obrázok uložiť a napíšte jeho názov (bez medzier – môžu byť len podtržníky „_“, bez diakritiky a bez veľkých písmen). Potvrďte tlačidlom „Uložiť“.


5. V ďalšom okne pracujete posuvníkom v ľavej časti. Jeho posúvaním na lište sa mení veľkosť obrázku. Tú môžete sledovať v pravej hornej časti okna. Nastavte veľkosť pod 500 kB a potvrďte zmenu tlačidlom OK v dolnej časti okna.


Obrázok Vášho výrobku je úspešne zmenšený a môžete ho nahrať na origimu.

Ďalší spôsob zmenšovania fotografií s návodom pre vlastníkov operačného systému Windows, nájdete tu:
http://www.a1truck.cz/navod.html
 


 

Čo s veľmi vysokým alebo veľmi širokým výrobkom na fotografii

Okrem toho, že orezávač fotiek nie je určený pre fotky s väčším pomerom strán ako 1:2, pretože má tvar štvorca,  ak máte odfotený vysoký alebo veľmi  široký výrobok, orezať ho na štvorcový formát by zasiahlo aj do samotného výrobku.

V takomto prípade môžete opäť využiť program Paint.NET. Použijeme ho na rozšírenie rozmeru fotky o pozadie ako vidíte tu a obrázok ostane neorezaný:
      

1. Otvoríte v programe obrázok, ktorý si želáte upraviť.
      

2. Keď už svoj obrázok vidíte, vyvoláte editor farby klávesou F8 na klávesnici, prípadne v hornom menu stlačte „Windows“ a v roletke vyberte „Colors“. Otvorené okienko si rozviňte tlačidlom „More“.
      

3. Prepnite v roletke na „secondary“ a v kruhu alebo pomocou bežcov si nastavte želanú farbu pozadia, ktoré bude za Vašou fotkou. Odporúčame menej sýte farby blízko stredu farebného kruhu alebo farby achromatické – čierna, biela, sivá – aby Vaša fotka na pozadí vynikla.


4.V hornom menu programu ďalej nastavíme veľkosť pozadia za fotkou. Stlačíte „Image“ v hornom menu, ďalej v roletke stlačte „Canvas size“.


5. Objaví sa okienko, v ktorom sú vyznačené šírka „width“ a výška „height“ Vášho obrázku v pixloch. V časti „Anchor“ vyberte možnosť „middle“ – aby bol Váš obrázok osadený na stred pozadia a menšiu zo spomínaných hodnôt prepíšte na rovnú tej väčšej. Aby boli hodnoty rovnaké. Okienko uzatvorte stlačením „OK“ na spodu.


6. Obrázok uložte cez „File“-„Save as“ v hornom menu programu.


7. Pri ukladaní zároveň skontrolujte veľkosť uloženého obrázku, aby bola pod 500kB – viď
„Ako zmenšiť fotografie pod 500kB“.
 


Akcie, pridanie výrobku do akcie

Akcie predstavujú výrobky Predajcov na portáli origima.sk, ktoré sú zlacnené z pôvodnej ceny pre deň (dni), keď sú vystavené v obrázkovej sekcii Akcie na úvodnej strane portálu origima.sk.

Predajci majú zakázané používať nekalé obchodné praktiky ako napr. uvádzať výrobok do akcie v cene vyššej ako bola jeho pôvodná cena prezentovaná na portáli origima.sk. a pod...
Ak prevádzkovateľ stránky zistí u Predajcu používanie nekalých obchodných praktík zavádzajúcich Kupujúceho a navádzajúcich ho ku kúpe výrobku nekalým spôsobom, bude jeho obchodík (konto užívateľa) okamžite a s definitívnou platnosťou odstránený z portálu origima.sk.
Predajca je povinný a týmto súhlasí, že je oboznámený s tým, že môže dať svoj výrobok do akcie len pri splnení podmienky, že cena výrobku minimálne mesiac pred začiatkom akcie a minimálne mesiac po ukončení jeho vystavenia v Akciách, bude predstavovať pôvodnú cenu výrobku (cenu vyššiu ako je akciová cena výrobku v deň/dni, keď sa tento nachádza v akcii).

Na úvodnej strane portálu origima.sk v sekcii Akcie je pri akciovej cene výrobku uvedená aj jeho pôvodná cena pred zľavnením. Preto origima.sk Predajcom odporúča stanoviť akciovú cenu so zreteľom na tento fakt a odporúča motivovať Kupujúcich ku kúpe aspoň 5%-nou zľavou.

Umiestnenie výrobku Predajcu do prednostnej sekcie Akcie na úvodnej strane portálu origima.sk je spoplatnené
20 kreditmi za 1 deň vystavenia výrobku.

Každý deň majú pre svoje výrobky Predajcovia k dispozícii 10 miest na úvodnej strane origima.sk v sekcii Akcie.
O tom, koľko miest je ešte voľných v konkrétny deň v sekcii Akcie, je Predajca informovaný prostredníctvom kalendára v Profile po prihlásení sa na portál origima.sk:

- biele políčka znamenajú dni, keď je voľné aspoň jedno miesto pre Akcie či vo Výklade
- svetlozelené políčka znamenajú dni, keď sú už inými Predajcami obsadené všetky pozície tak v Akciách ako aj vo Výklade
- tmavozelené políčka znamenajú dni, keď má prihlísený Predajca aspoň jeden svoj výrobok umiestnený do Akcie či do Výkladu

Ak sa Predajca rozhodne svoj výrobok umiestniť do akcie, vie tak urobiť v profile v sekcii "môj predaj - moje výrobky" alebo v "pridať výrobok" v edite konkrétneho výrobku, ktorý chce dať do akcie. Jednoduchým vybratím dňa a uvedením akciovej ceny výrobku, ktorá musí byť nižšia ako pôvodná cena výrobku pred zľavnením, umiestňuje Predajca po uložení zmien (tlačidlo v spodnej časti editu výrobku) svoj výrobok do akcie na zvolený deň.
Skontrolovať, či je akciový výrobok správne uložený (cena, dátum) a teda či sa v akciách v daný deň na úvodnej strane origima.sk objaví, si Predajca môže na 2 miestach:

- po znovuotvorení editu výrobku musí byť v časti "Do akcie:" viditeľný zápis konkrétneho dňa s akciovou cenou v zátvorke.
- pomôckou je Predajcovi aj kalendár v Profile, kde má tmavozelenou vyznačené dni, keď má svoje výrobky v akcii či vo výklade (n
abehnutím myšou na konkrétny tmavozelený deň, sa zobrazí bublina s presnou informáciou, koľko má Predajca výrobkov v daný deň v akcii a koľko  vo výklade)

Po umiestnení výrobku do akcie zmenou v edite výrobku je Predajcovi automaticky odpočítaný počet kreditov zodpovedajúci jednodennému vystaveniu jedného výrobku do akcie - 20 kreditov. V prípade, že Predajca nedisponuje potrebným počtom kreditov, systém ho na tento fakt upozorní hláškou a ponúkne mu možnosť potrebné kredity si priamo zakúpiť a pokračovať v pridaní výrobku do akcie.

Predajca má možnosť výrobok už umiestnený do akcie stiahnuť najneskôr deň predchádzajúci dňu akcie. Môže tak urobiť v Edite výrobku
v profile v sekcii "môj predaj - moje výrobky" odstránením zápisu chystanej akcie červeným rížikom a následným uložením zmien (tlačidlo v spodnej časti editu výrobku). Počet kreditov zodpovedajúci akcii (akciám) mu bude následne pripočítaný späť.

Rovnako v prípade, ak Predajca chce zmeniť údaje z už zapísanej akcie (zmena ceny či dátumu), má rovnakým spôsobom možnosť akciu zmazať a znovu vytvoriť so zmenenými údajmi.

 

Výklad, pridanie výrobku do výkladu

Výklad predstavuje pre Predajcov možnosť ako zviditeľniť svoje výrobky na portáli origima.sk. Vo Výklade na úvodnej strane portálu origima.sk je na každý deň pripravených 30 miest, kde si Predajci môžu svoje výrobky vystaviť. Okrem obrázku je vo Výklade pri konkrétnom výrobku uvedený aj názov výrobku, názov konta Predajcu (prezývka) a cena výrobku vo Výklade. Kliknutím na obrázok sa Užívateľ dostáva priamo k detailu výrobku s podrobnými informáciami o ňom.

Umiestnenie výrobku Predajcu do prednostnej obrázkovej sekcie Výklad na úvodnej strane portálu origima.sk je spoplatnené 10 kreditmi za 1 deň vystavenia výrobku.
Každý deň majú pre svoje výrobky Predajci k dispozícii 30 miest na úvodnej strane origima.sk v obrázkovej sekcii Výklad.
O tom, koľko miest je ešte voľných v konkrétny deň v sekcii Výklad, je Predajca informovaný prostredníctvom kalendára v Profile po prihlásení sa na portál origima.sk:

- biele políčka znamenajú dni, keď je voľné aspoň jedno miesto pre Akcie či vo Výklade
- svetlozelené políčka znamenajú dni, keď sú už inými Predajcami obsadené všetky pozície tak v Akciách ako aj vo Výklade
- tmavozelené políčka znamenajú dni, keď má prihlásený Predajca aspoň jeden svoj výrobok umiestnený do Akcie či do Výkladu

Ak sa Predajca rozhodne svoj výrobok umiestniť do Výkladu, vie tak urobiť v profile v sekcii "Môj predaj - Moje výrobky" v edite konkrétneho výrobku, ktorý zamýšľa dať do Výkladu. Jednoduchým vybratím dňa, stlačením tlačidla "Pridať" (prípadne je možné pridať aj viac dní pre umiestnenie výrobku do Výkladu) umiestňuje Predajca po uložení zmien (tlačidlo v spodnej časti editu výrobku) svoj výrobok do Výkladu na zvolený deň.
Skontrolovať, či je výrobok správne zapísaný pre umiestnenie do Výkladu a teda či sa vo Výklade v daný deň na úvodnej strane origima.sk objaví, si Predajca môže na 2 miestach:

- po znovuotvorení editu výrobku musí byť v časti "Do výkladu:" viditeľný zápis konkrétneho dňa
- pomôckou je Predajcovi aj kalendár v Profile, kde má tmavozelenou vyznačené dni, keď má svoje výrobky v akcii či vo výklade. Nabehnutím myšou na konkrétny tmavozelený deň, sa zobrazí bublina s presnou informáciou, koľko má Predajca výrobkov v daný deň v akcii a koľko vo výklade

 

Po umiestnení výrobku do Výkladu je touto zmenou v edite výrobku Predajcovi automaticky odpočítaný počet kreditov zodpovedajúci jednodennému vystaveniu jedného výrobku do Výkladu - 10 kreditov. V prípade, že Predajca nedisponuje potrebným počtom kreditov, systém ho na tento fakt upozorní hláškou a ponúkne mu možnosť potrebné kredity si priamo zakúpiť a pokračovať v pridaní výrobku do Výkladu.

Predajca má možnosť výrobok už umiestnený do Výkladu stiahnuť najneskôr deň predchádzajúci dňu vystavenia vo Výklade. Môže tak urobiť v edite výrobku v profile v sekcii "Môj predaj - Moje výrobky" odstránením zápisu chystaného Výkladu červeným krížikom a následným uložením zmien (tlačidlo v spodnej časti editu výrobku). Počet kreditov zodpovedajúci umiestneniu jedného resp. viacerých výrobkov do Výkladu mu bude následne pripočítaný späť.

Rovnako v prípade, ak Predajca chce zmeniť už zapísané vystavenie do Výkladu (dátum), má rovnakým spôsobom možnosť Výklad zmazať a znovu vytvoriť s iným dátumom.

 

Kreditový systém

Kreditový systém portálu origima.sk predstavuje platobný systém za služby poskytované prevádzkovateľom origima.sk Užívateľom a systém odmeňovania za nákup a aktivitu Užívateľov na našom portáli origima.

Kreditový systém je aktívny aj pre Kupujúcich aj pre Predávajúcich, ale momentálne je zapnutý len pre používanie Predajcom - predávajúcim Užívateľom portálu origima.sk. Origima.sk v súčasnoti pracuje na systéme odmeňovania Kupujúcich za ich nakupovanie na portáli origima. Kredity za nákupy sa Kupujúcim zbierajú, systém odmeňovania a využitia týchto kreditov bude zavedený na portáli v blízkej budúcnosti.

Získať kredity je možné:

- nákupom od Predajcov na origima.sk - nákup za 10 eur = získanie 1 kreditu
- za zdieľanie výrobkov na sociálnu sieť Facebook - 20 zdieľaní výrobkov Predajcu = získanie 1 kreditu na konto Predajcu
- priamym zakúpením v Profile v sekcii Moje konto - kredity -
cena 1 kreditu = 0,05 eur
- poskytnutím odborného článku jeho autorom - užívateľom origima.sk do sekcie "články". Kredity v tomto prípade pripisuje autorovi - Užívateľovi priamo admin stránky po odobrení článku prevádzkovateľom stránky. Počet kreditov pripočítaný za článok bude posúdený individuálne pre konkrétny prípad

Využiť kredity je momentálne možné na:

- umiestnenie svojho výrobku Predajcom do Akcie na úvodnej strane portálu origima.sk - 1 akcia/1deň = -20 kreditov
- umiestnenie svojho výrobku Predajcom do Výkladu na úvodnej strane portálu origima.sk - 1 výklad/1 deň = -10 kreditov

Stav kreditov si Užívateľ - Predajca má možnosť kontrolovať vo svojom Profile v sekcii "Moje konto - kredity".
Origima raz týždenne správou na registračný mail Užívateľa informuje o stave jeho kreditov v prípade, že počet jeho kreditov dosiahol minimálnu hranicu na ich uplatnenie/využitie na portáli origima.sk. Momentálne predstavuje minimálnu hranicu počet kreditov 10, čo zodpovedá jednodennému vystaveniu jedného výrobku Predajcu do Výkladu na úvodnej strane portálu origima.sk.

 

Kľúčové slová

Kľúčové slová sú pojmy, ktoré pomáhajú opísať vzhľad či vlastnosti výrobku. Vo vyhľadávači je možné vyhľadávať výrobky aj pomocou nich.

Príklad kľúčového slova:
"loď". Kupujúci by rád našiel výrobky s tematikou lode, zadá do vyhľadávača kľúčové slovo "loď". Výsledkom hľadania sú výrobky z rôznych kategórií, niekde tam je aj Váš, ku ktorému ste zvolili kľúčové slovo "loď".
Následne si kupujúci v bočných filtroch upresní kategóriu výrobkov, o ktorú má záujem (napr.
"taniere" pre Váš tanier s maľbou plachetnice). Takto sa dostane presne k Vám vďaka tematike lode, ktorú ste v nastavení svojho výrobku upresnili.

Počet kľúčových slov nie je obmedzený, môžete ich vymyslieť ľubovoľný počet.

 

Pridaná hodnota

1. Ekologický výrobok

- je výrobok vyrobený a uvedený na trh takým spôsobom, že neškodí životnému prostrediu ani jeho užívateľom. Ako biorozložiteľný je ľahko recyklovateľný. Ekologický produkt je spravidla vyrobený z rastlinných materiálov s vylúčením derivátov organickej chémie. O udelení národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" a európskej environmentálnej značky "Environmenálna značka EÚ" sa môžete infomovať na stránke Slovenskej agentúry Životného prostredia www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1560. Nariadenia a zákony, ktoré je treba poznať: zákon 469/2002, nariadenie 66/2010.
Ekologický výrobok musí mať pridelenú napríklad takúto značku:Ak majú Vaše výrobky pridelenú napríklad takúto alebo inú eko značku, môžete im v edite výrobku po upozornení tímu origima na ivana@origima.sk alebo marcel@origima.sk, priradiť pridanú hodnotu
"EKO". V maile origima tímu pripojte udelený eko certifikát výrobku. Vášmu výrobku bude pridelený špeciálny štítok "EKO", vďaka ktorému bude ľahko rozlíšiteľný medzi ostatnými. Zároveň budú mať kupujúci možnosť vyfiltrovať si Váš výrobok v špeciálnej kategórii EKO.

2. Recyklovaný výrobok

- je výrobok, pri ktorého výrobe boli použité recyklované materiály. Opätovne sú využité predtým už použité materiály a produkty ako napríklad recyklovaný papier, farebné a ostatné kovy, sklo, plasty, porcelán, recyklované drevo.... Recyklácia zabraňuje mrhaniu obnoviteľných i neobnoviteľných zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov. Takéto nakladanie s odpadom, ktoré vedie k jeho ďalšiemu využitiu, obmedzuje zaťaženie životného prostredia s vylúčením derivátov.

Ak vo svojej výrobe využívate recyklované materiály, zašlite origima tímu na ivana@origima.sk alebo marcel@origima.sk informáciu o konkrétnom Vašom výrobku s opisom, aké recyklované materiály pri jeho výrobe používate. Následne môžete v edite Výrobku priradiť pridanú hodnotu
"RECY". Vášmu výrobku bude pridelený špeciálny štítok "RECY", vďaka ktorému bude ľahko rozlíšiteľný medzi ostatnými. Zároveň budú mať kupujúci možnosť vyfiltrovať si Váš výrobok v špeciálnej kategórii RECY.


3. Bioprodukt

- je produkt ekologického poľnohospodárstva, ktorý môže byť rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, napr. pšenica, raž, strukoviny, zelenina, ovocie, mlieko, bylinky, mäso...
V užšom zmysle slova je bioprodukt vlastne surovina, z ktorej sa následne ďalším spracovaním vyrábajú biopotraviny, biokozmetika, biodrogéria a ďalšie druhy biotovaru.

 

Zmena hesla

Po registrácii na portáli origima.sk je Užívateľovi na registračný mail zaslané unikátne náhodne vygenerované heslo pre prístup na portál.
Užívateľ si ho môže zmeniť na ľubovoľné vlastné heslo vo svojom Profile po prihlásení sa na portál origima.sk. Zmenu uskutoční podľa jednoduchých inštrukcií v sekcii
"Moje konto - Základné nastavenia" (žlté tlačidlo "zmeniť heslo" v hornej časti okna "Základné nastavenia").